Parasitfritt bete – är det bra?

Inälvsparasiters ökade resistens mot avmaskningsmedel som finns på marknaden har försämrat fördelarna med ett rent bete. Vid resistens hos inälvsparasiterna överlever de starkaste vid avmaskningen. Dessa fortsätter att producera ägg, som när de kläcks behöver konkurrens för att inte ta över helt.

 

Larver som kläcks ur resistenta ägg där det även finns en viss dos av icke-resistenta larver kommer till stor del att konkurreras ut, och djuren får inte i sig så stor andel av de resistenta larverna.

Om de resistenta larverna kläcks på ett rent bete har de ingen konkurrens, vilket leder till att det inom några veckor endast kommer att finnas resistenta larver på betet, och andelen resistenta larver ökar dramatiskt.

För att undvika att ett rent bete blir nedsmittat med resistenta larver rekommenderas det i UK att djuren avmaskas 2-3 veckor innan de släpps på nytt rent bete. Alternativt kan 10 % av flocken lämnas obehandlade.

När djuren sedan flyttats till ett rent bete så produceras både resistenta och icke-resistenta larver, vilka konkurrerar med varandra och det går långsammare att utveckla 100 % resistens.

Ett rent bete har alltså inte lika stort värde när det gäller att kontrollera parasitstatusen hos djuren som innan resistens mot preparat utvecklades. Men ett rent bete kommer fortfarande att vara till stor nytta genom att det reducerar antalet parasiter.

Basil Lowman, SAC Beef Specialist

NB. I Sverige har vi inte lika stora problem med resistentutveckling mot avmaskningspreparat som de har i UK. I Sverige rekommenderas att alla djuren avmaskas om de har parasitnfektion (träckprov ger svar!) inna de flyttas till ett rent bete.