Gräsets tillväxt – en nyckelfaktor

Gräsets tillväxt är en nyckelfaktor i betesbaserade system. Här följer några punkter att tänka på.

 

Tidigt betessläpp

Att släppa ut på bete tidigt ger hög grästillväxt, men det är viktigt att gräset växer tillräckligt utan att djuren ska behöva plockas in igen för att tillskottsfodras.

Antal djur per ha

En tumregel är att gräset växer med 2500 kg ts/ha i början på säsongen när det är högst tillväxt. Men det är viktigt att även veta hur mycket gräset växer per dag, vilket i början på säsongen är 20-30 kg ts/dag/ha.

Antal dagar per ha

Betesrotationen bör var långsammare när gräset växer långsammare, mycket tidigt och därefter sent på säsongen. Flockstorleken kan också behöva justeras, så att betet räcker. Vid snabbare grästillväxt ökar betesrotationen. Det kan också vara läge att lämna en del mark utan att beta. När tillväxten är så hög och man inte hinner beta av, utan gräset hinner bli 12-15 cm långt (3000kg ts/ha) då bördet inte betas. När gräset växer 75 kg ts/dag/ha kan 3000 kg ts/ha uppnås inom 20 dagar.

Gräs som inte hinner betes bör istället skördas. Håll hela tiden kvaliteten i gräset högt genom att aldrig låta det bli förvuxet då det minskar i kvalitet och produktion för resten av säsongen.

Kontrollera gräsets tillväxt

Ett enkelt sätt att se hur hög grästillväxten är, är att placera en gallerbur på betet. Då kan du enkelt göra egna klippningar av gräset i buren, torka i microvågsugn (väg tills det inte minskar i vikt längre, akta så det inte börjar brinna). Det finns även olika verktyg på marknaden som lasermätare eller plate meter.