Har du råd att ge dina lamm kraftfoder?

Varje år får lamm kors och tvärs över Irland kraftfoder att
äta. Fråga vem som helst som köper in lamm för slutuppfödning; majoriteten av de
inköpta lammen är redan vana vid kraftfoder.

Nästa steg är att se på lönsamheten med att fodra kraftfoder. Siffror från Teagasc Profit Monitor visar att den genomsnittliga intensiva lammgården ger kraftfoder för ca 16 € per tacka och hennes lamm, Om man betänker att nettomarginalen utan stöden var minus två euro per tacka så kan man börja fundera på om det är lönsamt att ge lammen kraftfoder i automat.

 

Kom ihåg att kostnaden för de flesta kraftfoder har gått upp med 40 € per ton det sista året. Eftersom det är en stark efterfrågan på grödor för biobränsle och en stark internationell spannmålsmarknad så är det inte så troligt att priserna kommer sjunka den närmsta framtiden.

 

Vilka är principerna bakom stödutfodring?

På betesgårdar finns det ett rättfärdigat behov att använda kraftfoder när betet inte räcker till för att hålla djurens tillväxt igång. På fårgårdar är en viss mängd kraftfoder ofta nödvändigt för att säkerställa att tackorna får vad de behöver innan lamningen. Hur mycket man ger då beror på kullstorleken och kvaliteten och mängden grovfoder men generellt så ligger det på 25 kg per tacka (5 €/tacka). Att ge mer kraftfoder än detta kan vara nödvändigt om kullstorleken och djurtätheten är mycket hög.

 

Om betet är av god mängd och kvalitet så är det svårt att rättfärdiga en kraftfoderautomat till lammen. Där betet börjar klinga av kan kraftfoder behövas som ett komplement till tackorna under de första sex veckorna av digivning. Detta är den period de mjölkar bäst och lammen har högst förmåga att tillgodogöra sig mjölken. När lammen är äldre än sex veckor så är det inte någon större poäng med att ge tackorna kraftfoder. Istället ska man ge det till lammen i foderautomater.

 

När unga lamm får kraftfoder innan avvänjningen från tackan så kan du vänta dig en foderomvandling som är ca fem till en. Med andra ord för varje fem kilo kraftfoder du ger dem så lägger de på ett kilo levande vikt. Detta är foderomvandlingen när de får 0.25 kg kraftfoder per lamm och dag. Om lammen får mer kraftfoder än detta så sjunker effektiviteten i foderomvndlingen. För att kunna ge en giva på 0,25 kg per lamm och dag så måste man ha nog med fodertrågsutrymme så att alla lammen kan äta samtidigt. Har man bara en automat till många lamm så slutar det bara med att de största äter upp allt och de små och svaga får inget.

 

Så då är det frågan om det är värt att ge kraftfoder till vårfödda lamm?

Svaret på den här frågan beror självklart på hur mycket kraftfoder du har tänkt att ge lammen och vad det kostar! Just nu kostar lammfoder i säck allt från 200-400 € per ton. Att ge lammen fri tillgång på kraftfoder i 8 veckor kan resultera i att de har ätit över 30 kg kraftfoder. Det kostar mellan 6 och 12 € per lamm beroende på foderkostnaden.

 

Vad är då fördelarna med kraftfoderautomat till lammen?

1. minskat arbete – lammen väger mer vid avvänjningen och kan skickas tidigare på slakt. Detta innebär minskat arbete för producenten med vägning och hantering.

2. Minskade veterinärkostnader – djuren slaktas tidigare och behöver därför färre avmaskningar etc.

3. Mer bete till tackorna innan betäckningen – på många fårgårdar konkurrerar de stora lammen med tackorna om gräset under denna kritiska period då tackorna ska vara in god form för att släppa många ägg.

4. Högre lammpriser – att skicka lammen till slakt tidigare ger högre slaktutbyte och priserna kan vara bättre beroende på säsong.

 

Teagasc undersökning visar att där det betet är på rätt höjd och av god kvalitet så finns det inte så stora fördelar med kraftfoderautomat.

 

Sammanfattning

Stödutfodring med kraftfoder är ett viktigt redskap för att hjälpa fårägare att nå deras produktionsmål. Det kan rättfärdigas av många olika skäl men ska inte användas som en ersättning för dålig skötsel. Fråga dig själv varför du ger kraftfoder och hur mycket? Är det för att betet inte är bra nog för att slutgöda lammen på? Om svaret är ja så kanske du måste se efter om du kan ändra på det.