Vem är Dr John Vipond?

En kort presentation av Dr John Vipond som var på Lammproducenternas årsmöte 4 nov 2014

Det finns inte många namn som är så kopplade till förändringar inom lammindustrin de senaste åren som just Dr John Vipond, lammrådgivare vid SAC. Dr Vipond har arbetat mycket med att marknadsföra easy care systemet i UK, att uppmuntra lammproducenter att förändra sig till att bli mindre beroende av inköpta produkter och mindre arbetsbörda vid lamningstid.

“För att lammproduktion ska vara lönsam utan bidrag måste man förlita sig mindre på arbetskraft, särskilt vid lamningstid”, menar han.

Det är ingen tvekan om att han har varit framgångsrik i införandet av easy care system. Det är många som inte håller med i vad Dr Vipond marknadsför, men det är ingen tvekan om att alla inom fårindustrin har lärt sig något av vad han har sagt de senaste åren.

Han har arbetat med stora grupper av bönder, hjälpt dem att fokusera på produktionskostnad och att identifiera var man kan spara pengar. Två av Dr Viponds kunder, Marcus Maxwell och David MacTaggart, blev Farmers Weekly Sheep Farmer of Year 2005 respektive 2006. De har båda infört produktionssystem med mindre arbetsbörda.

Dr Vipond var nyckelperson vid utvecklingen av the Highland Mule Assicoation och även the Highlands and Islands Sheep Health Association. Båda dessa organisationer har hjälpt bönder att hjälpa dem själva, uppmanat dem att avla på kvalitet och marknadsfört detta som premiumprodukt med hög hälsostatus.

“Att göra det lättare för producenterna och får dem att ta kontroll över deras framtid är något jag jobbar med än idag, och den senaste tiden har jag hjälpt till vid bildandet av the Sheep Easy Group, vilka kommer att producera och sälja baggar med ökad produktion och easy-care egenskaper. Dessa baggar kommer att kunna serva 100 tackor per år”.

Förutom att arbeta med easy care systemet har Dr Vipond även hjälpt kunder att förbättra sin produktion av intensiv lammproduktion. “jag vill försäkra mig om att systemet som används är det mest lämpade för just den gården”.

Dr Vipond är känd som en innovatör, och har de senaste året hjälp till att identifiera forskningsresultat för marknaden. En av dessa var att titta på miljöns genetikens påverkan på överlevnaden av nyfödda lamm. Detta har sedan framgångsrikt utvecklats till nya utomhuslamningssystem och urval på egenskaper inom Texel och Suffolk.

Dr Vipond var även ordförande för the British Grassland Association 2004-2005, och har även arbetat med flera organisationer för att hjälpa deras medlemmar att utveckla vägar för en lönsam framtid.