2016

En lyckad auktion avslutad med totalt 50 utrop, något mindre besökare än vanligt vilket jag tror beror på det sena skördeläget i Sverige.

2016sålda2015sålda2014
Medelpris på alla utrop var10 851 kr7 575 kr7 859 kr
Medelpris per ras:
Texel10 541 kr33 6 597 kr 36 8 116 kr
Suffolk 9 100 kr 99 350 kr1010 750 kr
Dorset 8 666 kr 39 167 kr38 750 kr
Finull 6 933 kr 36 429 kr 35 278 kr
Dorper 31 500 kr 214 750 kr 2

2016 års priserna var något högre mot de förgående åren 2015 och 2014

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou
 
Bästa Finull 16120 Ulf Ekholm, Ölmhult Best in Show
Bästa Suffolk 16022Ann Karlsson Helgö
Bästa Texel 16165Möllers Texel
Bästa Dorset16071 Anna & Tomas Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper16002 Lawewnce & Mia Heathman Kullagård

Under de 20 åren som auktionen har varit innan
så har Best in Show alltid gått till
en Texelbagge.
Med undantag för
2001  Oxford Down bagge, 
2015 Suffolk bagge 
2016 Finullsbagge
som blev Best in Show.

Kaj Sjunnessons Hederspris
som delades ut för femte gång tilldelades 16005 från Bäckgården för
sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr

I övrigt var det en positiv stämning under auktionen som är en viktig
träffpunkt för fårsverige!

ulf-lantmannens-pris

Bästa Finull 16 från Ulf Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show