2016

En lyckad auktion avslutad med totalt 50 utrop, något mindre besökare än vanligt vilket jag tror beror på det sena skördeläget i Sverige.

2016 års priserna var något högre mot de förgående åren 2015 och 2014

  2016 2015 2014
 Medelpris på alla utrop var 10 851 7 575 kr  7 859 kr
Medelpris per ras:      
Texel 10 541    33 sålda 6 597 kr 36 sålda   8 116 kr
Suffolk  9 100       9 sålda 9 350 kr 10 sålda 10 750 kr
Dorset  8 666       3 sålda 9 167 kr   3 sålda   8 750 kr
Finull  6 933       3 sålda 6 429 kr   7 sålda   5 278 kr
Dorper 31 500      2 sålda 14 750 kr 2 sålda  

I år var det två Holländska domare som rangordnade baggarna Theo van Dijne och Patrick Haccou

Bästa Finull 16120 från Ulf Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show
Bästa Suffolk 16022 från Ann Karlsson Helgö
Bästa Texel 16165 från Torgil Möller Möllers Texel
Bästa Dorset 16071 från Anna & Tomas Olsson Norrby Gård
Bästa Dorper 16002 Från Lawewnce & Mia Heathman Kullagård
 
Under de 20 åren som auktionen har varit innan så har Best in Show alltid gått
till
en Texelbagge.
Med undantag för 2001 då en Oxford Down bagge och 2015 blev en Suffolk bagge
blev Best in Show .

Kaj Sjunnessons Hederspris som delades ut för femte gång tilldelades 16005 från Bäckgården för sina mycket goda slaktkroppsegenskaper och ett mycket bra ryggmuskeldjup.

Högst betalda bagge blev en Dorper
16022 från Lawewnce & Mia Heathman, Kullagård som såldes för 33 000 kr

I övrigt var det en positiv stämning under auktionen som är en viktig träffpunkt för fårsverige!

ulf-lantmannens-pris

Bästa Finull 16 från Ulf Ekholm, Ölmhult som blev Best in Show