Bäst betalda bagge / tackgrupp år från år

 

  2019 2018 2017 2016 2015
           
Texel        30 500 17 000
Tacka         11 000
Suffolk        17 000 19 000
Tacka          
Dorset        11 000 10 000
Finull        8 800 10 000
Tacka          
Oxford Down          
Dorper        33 000  21 000

 

  2014 2013 2012 2011 2010
           
 Texel 20 500 30 000 26 000 25 500 15 000
 Tacka       6 500   5 500   7 000
 Suffolk 12 500 10 000 14 500 14 000 12 500
 Tacka       5 000   7 000  
 Dorset 13 500  6 500   7 000    9 000
 Finull   8 000  5 500   9 000   5 500 13 000
 Tacka   3 500       4 500   4 500
Oxford Down     4 000     6 000 11 000
Dorper      17 500    

 

  2009 2008 2007 2006 2005
    Blåtunga      
Texel 13 500 25 500 28 500 18 000 19 000
Tacka       10 000  
Suffolk 9 000        
Tacka          
Dorset   11 500      
Finull     5 500     8 000
Tacka          
Oxford Down          

 

  2004 2003 2002  2001  2000
           
Texel          
Tacka          
Suffolk          
Tacka          
Dorset          
Finull          
Tacka