Ingen bild

Parasitbekämpning för får 2001

1 augusti, 2001 Lammproducenterna 0

Mul- och klövsjukan har saboterat många fårbönders betesplanering det här året. På en del beten tvingas fåren att gå kvar längre än vad som är optimalt medan andra beten inte har använts alls.

Ingen bild

Marknadsöversikt

1 augusti, 2001 Lammproducenterna 0

Siffror baserade på den prisinformation som MLC (Meat and Livestock Comission) samlar in från de olika slakteriföretagen visar att priset på lamm har återhämtat sig och faktiskt ligger 6 % högre än motsvarande period förra året.

Ingen bild

Vilka är de bästa fårraserna?

1 augusti, 2001 Lammproducenterna 0

Vilka är de bästa fårraserna? Resultat från Hillsborough Jämförande studier mellan fårraser är det ont om i UK så den här studien från Irland där man tittat på korsningstackor med Blackface(BF) och Cheviot(C) är välkommen läsning.

Ingen bild

Om lamm till Tyskland

1 januari, 2001 Lammproducenterna 0

Sveriges lammköttproducenter har haft diskussioner med ett tyskt lammslakteri. Det är ett av Tysklands största lammslakterier där man slaktar mellan 160 000 – 180 000 lamm per år på två slakterier.