Arbetskostnad för lamning

Det har blivit normalt för fårbonden att anställa extra lamningshjälp trots att han själv spenderarm all sin tid hos fåren under lamningsperioden. Som jämförelse kan nämnas att Nya Zeeländarna lämnar tackorna att klara lamningen själva! Vad kostar egentligen arbetskraften vid lamningen?

Följande tabell visar arbetskostnaden per uppfött lamm när en lamningshjälp anställs under 4 veckor vid olika kostnadslägen och flockstorlek: Antal tackor Kostnad för lamningsarbete, £/vecka £200 £300 £400 Kostnad/lamm 300 3.92 5.88 7.84 500 2.35 3.53 4.70 700 1.68 2.52 3.36 900 1.31 1.96 2.61 Antal lamm 66 100 133 Fotnot: -Kostnad för lamningsarbete – förutsätter en inhyrd arbetare under 4 veckor samt lantbrukaren själv under 6 veckor -Antal tackor – förutsätter lamnings% på 170%. – Antal lamm – uttrycker antal lamm värda £30 som krävs för att täcka kostnaden för arbetskraften Följande tabell visar arbetskostnaden per uppfött lamm när en lamningshjälp anställs under 4 veckor vid olika kostnadslägen och flockstorlek:

Antal tackor

Kostnad för lamningsarbete, £/vecka

£200

£300

£400

Kostnad/lamm

300

3.92

5.88

7.84

500

2.35

3.53

4.70

700

1.68

2.52

3.36

900

1.31

1.96

2.61

Antal lamm

66

100

133

Fotnot: -Kostnad för lamningsarbete – förutsätter en inhyrd arbetare under 4 veckor samt lantbrukaren själv under 6 veckor -Antal tackor – förutsätter lamnings% på 170%.
– Antal lamm – uttrycker antal lamm värda £30 som krävs för att täcka kostnaden för arbetskraften

Ta till exempel en flock på 500 tackor där en lamningshjälp anställts för £300 per vecka. Det resulterar i en kostnad /lamm på £3.53. Ett annat sätt att se på saken är att om man anställt en lamningshjälp för £300 i veckan så måste 100 lamm räddas för att de ska täcka ( om de säljs för £ 30 styck) kostnaden för den inhyrda arbetskraften och lantbrukarens egen insats. Ytterligare ett sätt att presentera samma siffror är att säga att procenten levande födda lamm måste höjas med 11.8 % för att betala arbetskostnaden.

Antal tackor

Arbetskostnad lamning £/vecka

£200

£300

£400

300

12.9

19.6

26.1

500

7.7

11.8

15.6

700

5.5

8.4

11.2

900

4.3

6.5

8.7

Dessa exempel visar tydligt hur arbetsintensiva de system vi har utvecklat under senare år är. Kanske är tiden nu kommen att börja tillämpa några av de åtgärder som diskuterats här ovan. Speciellt gäller det kanske i valet av de baggar vi använder både vid avel av rekryteringsdjur och som föder till slaktlammen där lammets egen livskraft blir avgörande för resultatet.