Hög andel lamm

 

Hur hög lamningsprocent man har beror på hur många tackor som blir dräktiga,
hur många lamm som scannas och sedan hur många som överlever.
Lamningsprocent vid scanningen berättar något om hur många ägg tackan har släppt som sedan överlevt till ca 80 dygn. Detta beror på säsong, ras, ålder hos tackan och hullpoäng vid betäckningen. Utanför den "naturliga" betäckningssäsongen fås lägre antal ägg.
Flushing kan hjälpa tackor med sämre hullpoäng med gör ingen skillnad för tackor i bra hull.
Undvik stress hos tackor runt betäckningen, till exempel stressen vid utfodring av kraftfoder.
Ett bra bete/grovfoder räcker bra.
Undefär 25% av äggen som en tacka avger försvinner av naturliga orsaker.
Utfodring och stressnivå i början av dräktigheten är viktiga parametrar för embryoövetlevnadm särskilt när det gäller unga tackor.
De unga har låga progesteronnivåer, ett hormon som behåller dräktigheten fram till utvecklingen av moderkakan.
Ett högt foderintag sänker blodgivning då det går mer blod till levern där progesteron bryts ned.
Därför är det inte bra att utfodra ungtackor för väl efter betäckningen.
Det är viktigt att de är tillräckligt stora innan betäckningen.
Selen brist kan öka andelen tomma tackor, likaså koboltbrist och kopparbrist.