Lamm slakt

Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri efter Djurslag,
Tabelluppgift och År

Lamm slaktade helkropp 1000-tal

2020

207,16

2019

213,60

2018

237,12

2010

221,91

2002

171,34

2017

223,98

2009

221,27

2001

170,22

2016

217,98

2008

202,85

2000

173,85

2015

222,64

2007

197,54

1999

162,73

2014

222,82

2006

183,13

1998

155,44

2013

217,86

2005

177,93

1997

158,89

2012

225,33

2004

167,44

1996

167,94

2011

228,52

2003

166,74

1995

155,90

Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri
efter djurslag, tabelluppgift och månad

Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri
efter Djurslag, tabelluppgift och månad

Slaktade hela kroppar, 1 000-tal

Tackor och baggar

Lamm

Summa får

2019M09

5,29

27,01

32,30

2020M09

4,68

28,14

32,82

2021M09

4,57

26,49

31,06

Kvantitet, 1 000 ton

Tackor och baggar

Lamm

Summa får

2019M09

0,14

0,49

0,63

2020M09

0,13

0,52

0,65

2021M09

0,13

0,50

0,63

I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av lant-bruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Kvantitet, 1 000 ton:                        Kvantiteten avser slaktad vikt.