Pris på lammslakt okt 2021

15 november, 2021 Lammproducenterna 0

Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 59,43 vilket är 25 procent
högre än vecka 2020.
Lamm Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 43 var det genomsnittliga priset 59,43 kr/kg vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2020.

Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!

8 november, 2021 Lammproducenterna 0

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

Antalet får ökar igen 2021 JBV

4 november, 2021 Lammproducenterna 0

Antalet får ökar igen
Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.