Årsmöte 2017 på Gyllene Uttern

Idag har Lammproducenterna haft årsmöte.
Ett möte med många positiva diskussioner om framtiden med stor framtidstro!
Vi tackar Kalle Grandin för sin tid i styrelsen och hälsar Viktoria Gustavsson
välkommen som ny ledamot.
Undertecknad fick förnyat förtroende att leda Lammproducenterna ytterligare ett år.
Jag ser fram ett spännande och utvecklande år!
Tomas