Förbered för vårlammarna

Marslammande besättningar har mindre än en månad kvar till baggsläpp. Betäckningstiden och upptakten till den är den viktigaste tiden för lammproducenter. Om du gör rätt i upptakten till och under betäckning kommer det att ge utdelning i form av antal födda lamm.

Michael Gottstein

Gör du fel blir det en katastrof, eftersom du inte kan ändra något i efterhand och gå tillbaka och rätta till situationen så minskar dina chanser att göra en vinst för det kommande året. En dräktighetsscannare sa en gång att han skulle bli den populäraste mannen i landet om han kunde komma med lamm eller kalvar och sätta in dem i tomma kor eller tackor. Tyvärr är detta inte ens möjligt med all vår teknik nuförtiden så det gäller att få grunderna rätt och hoppas att fåren kommer att göra resten.

Med tanke på den dåliga sommaren har gräs-kvantiteten och kvaliteten äventyrats på många fårgårdar. Det finns ett antal faktorer som kan påverka antalet tomma tackor och kullstorleken. I tidigare artiklar har jag visat på vikten av Body Condition Score (BCS) och den tid det tar att få tunna tackor att nå ett mål BCS på 3,5. Trots att många får gårdar fortfarande kommer att ha ett stort antal av årets lamm kvar är det nu viktigt att fokusera på tackorna och göra alla ansträngningar för att få dem i rätt kondition. Fodra dem med det bästa gräset som finns tillgängligt fram till betäckning (flusha). Viktminskning under betäckning och tidig dräktighet har negativa effekter på ägglossning, fertilitet och embryo överlevnad. Under tidig dräktighet (efter baggsläpp) ska du försöka fodra dem så att du behåller hullet, eftersom överutfodring under den tidiga dräktigheten också kan påverka embryots överlevnad negativt.

Baggar på Råstorp

Din baggar som ska betäcka bör vara på plats i detta skede och acklimatiserade till din gård. Sikta på att ha dem i god kondition då baggar kan förlora upp till 15% av sin kroppsvikt under betäckningstiden. Mål BCS för baggar är 4. Baggar som ännu inte nått detta kan flushas (fodras upp) genom att utfodra dem fram till betäckningen med 0,5-1 kg per dag av ett foder med högt proteininnehåll. Tillskottsfoder gör också baggarna mer tama och lättare att fånga om de behöver färgmärkas etc. Jag tycker att det alltid är klokt att ha en extra bagge eller två om något händer under parningstiden (dvs. baggen blir skadad, sjuk eller dör). Extrabaggar är vana vid gården och kommer att vara redo för start om det behövs.

Det är en god idé att försöka få alla rutinmässiga hälsobehandlingar (fotbad, avmaskning, mm.) utförs före betäckningen börjar och hålla störningar och stressmoment till ett absolut minimum under betäckning.

Klövar och ben är viktigast för både tackor och baggar om betäckningen ska bli framgångsrik. Om du vill undvika hältor måste du börja några veckor före betäckningen så att eventuella skador / infektioner hinner botas och läka. Jag skulle rekommendera att alla tackor och baggar fotbadas varje vecka under tre veckor före parning. (EJ svenska rek., reds. anm)


Mineral tillskott rekommenderas endast när det finns en känd brist. De flesta irländska studier har visat att om det inte råder brist på en viss mineral/vitamin i en flock är det osannolikt att man får någon respons genom att komplettera med mineral/vitamin-lösningar, slickstenar eller piller. Om du är osäker på var da lite blodprover och analysera eller dela besättningen i två och behandla en halva och inte den andra halvan. Förutsatt att du antecknar resultaten väl så kommer du att kunna ta reda på om mineral-tillskott är nödvändigt på din gård.

Michael Gottsteins artikel i fri översättning av Johanna Rangrost.