En kraschad rovdjurspolitik, sätter snart sista spiken i kistan!

En kraschad rovdjurspolitik, sätter snart sista spiken i kistan!

För en tid sedan polisanmälde Länsstyrelsen i Stockholms län en enskild lammproducent för brott mot djurskyddslagen på grund av att gården drabbats
av flertalet vargattacker, Åklagarmyndigheten fann ingen grund i Länsstyrelsens polisanmälan och anmälan lades ganska snabbt ner.

Det hinner knappt gå en vecka innan Länsstyrelsen istället skickar ut ett föreläggande med krav på att djurägaren ska inkomma med en omfattande utredning hur man tänker agera för att eliminera eller minska risken för fortsatta vargattacker.

Lammproducenterna ser mycket allvarligt på hur detta har hanteras från myndighetshåll, Länsstyrelsens sätt att agera är inte längre en myndighets-utövning, utan det är ett maktmissbruk med personliga trakasserier från
statens tjänstemän mot enskilda företag.

Efterfrågan på svenskt lammkött ökar kontinuerligt, det andas en ganska stor optimism inom lammnäringen, men den rovdjurspolitik som bedrivs idag
är en stor hämmande faktor för en fortsatt utveckling av näringen. När enskilda handläggare på Länsstyrelsen dessutom tillåts agera på det här sättet riskerar
man att hela framtidstron inom näringen kommer brista!

Vart gick det snett?

När blev det den enskilde djurägarens ansvar att hantera och bekosta en misslyckad rovdjurspolitik, att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för
att eliminera eller minska risken för nya angrepp? Vargen är statens vilt, det är staten som ska utreda, hantera och stå för konsekvenserna av rovdjuren. Ska vi fortsättningsvis ha en betesbaserad lammproduktion i Sverige, måste det till en förändring. Vi kan inte fortsätta att investera kapital och utveckla våra företag med dessa orimliga villkor!

Lammproducenterna kommer aldrig att acceptera att näringen ska bära kostnaderna och ta konsekvenserna av svensk rovdjurspolitik.

 

Mats Farne & Karl-Henrik Grandin,
Styrelsen för Sveriges Lammproducenter