Checklistan för extra djuromsorg för får

Checklistan för extra djuromsorg för får

Checklistan består av en rad olika frågor och genom att gå igenom dessa frågor får du en uppfattning om vilka villkor som finns i ersättningen och även förklaringar på vad du ska göra för att uppfylla respektive villkor.

I checklistan finns det frågor på hur du ska uppfylla villkoret för din produktionsplan och vilka punkter som ska ingå. Jag rekommenderar dig att gå igenom checklistan och jämföra frågorna där med din produktionsplan, då kan du själv ta ställning till om din plan uppfyller villkoren.