Statistik animalieproduktion

Statistik animalieproduktion
Här hittar du den senaste statistiken om det svenska jordbrukets animalieproduktion. Statistiken visar antal slaktade kroppar, slaktade kvantiteter, invägd mjölk samt ägg- och mejeriproduktion.
Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)
Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tons)

jbv

Statistik animalieproduktion