Avelsvärdering 2016 2016-06-08

 

Glöm inte bort att Avelsvärderingen sista datum för
första omgången är 26 juni.

Har inte djuret något BLUP värde så är inte baggen aktuell för baggauktionen 2016.

De uppgifter som du registrerar om dina lamm ligger till grund för den avelsvärdering som
görs två gånger per år. Sista registreringsdatum i Elitlamm för första avelsvärderingen är
söndag 26 juni. Om du före dess har stängt betäckningsgruppen och fört in lammen i en
omgång så får lammen avelsvärden främst baserade på släktingars avelsvärden, men även
på födelsevikt och 60 dagarsvikt om du har registrerat dessa.
Om du har registrerat mönstring så får lammen avelsvärden baserade även på egna mönstringsuppgifter.

Årets andra avelsvärdering

Sista registreringsdatum i Elitlamm för årets andra avelsvärdering är söndag 21 augusti.

Mönstrare

Om du inte redan har kontaktat en mönstrare, gör det!
Mönstrarna ska ofta mönstra i många besättningar och ju tidigare du är ute,
desto större chans har du att välja dag för mönstring som passar din besättning.
På Svenska Fåravelsförbundets hemsida
www.faravelsforbundet.com ,
sidan Elitlamm-Mönstring & Riksbedömning, hittar du en lista med mönstrare.
Om du har frågor runt mönstringen eller vill ha hjälp att hitta mönstrare så vänder

du dig till kansliet
support@elitlamm.com

Elitlamm Avel