NYHETSBREV 4/2021

Följ upp parasitförekomst

Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?

Växer lammen som de ska?

Nu kan vi återigen erbjuda spårämnesanalyser anpassade till fårens behov