Vårlammsproduktion – slösa inte kraftfoder på tackorna!

Vårlammsproducenter som siktar på att ha lammen färdiga till påsk borde ha lamm som närmar sig sex veckors ålder nu. Förutom högpresterande djur så måste man ha stenkoll på kostnaderna. Kraftfoderkostnaden är den största utgiften i dessa system. 

Vårlammsproduktion är ett högkostnadssystem jämfört med beteslamm. För att kunna få en positiv marginal i vårlammsproduktionen så är det ett antal kriterier som behöver uppfyllas. Först och främst så är det viktigt att ha bra, produktiva djur. Det innebär bra kullstorlekar (1,7 lamm pertacka) och hög tillväxt på lammen. Förutom högpresterande djur så måste man ha stenkoll på kostnaderna. Kraftfoderkostnaden är den största utgiften i dessa system. Slutligen är det mycket viktigt att minst 80 % av dina lamm är färdiga för försäljning under den period som det är bäst betalt. Missar du perioden med bäst betalt pga att lammen växer dåligt så är det en katastrof om du har haft de höga produktionskostnaderna.

Eftersom kraftfoder är den enskilt största kostnaden så kommer den här artikeln att koncentrera sig på hur man får ut det mesta av dem i ett intensivt system. Den senaste tidens skördeproblem runt om i världen kombinerat med ett ökat behov av grödor till bränsle har lett till ökade kraftfoderkostnader. Några experter anser att det är osannolikt att priserna kommer sjunka tillbaks till 2005 års nivå under den närmaste framtiden och detta medför en utmaning för alla dem som använder mycket kraftfoder. Hur mycket kraftfoder man måste använda beror på produktionssystemet och tillgängligt grovfoder. Vissa vårlammsproducenter har odlat foderkål etc för att få ner åtgången på kraftfoder till tackorna.

Lamm födda tidigt i januari är ca 6 veckor gamla nu. Det är en viktig tid i deras liv. Nu öka deras foderintag markant och olyckligtvis, från lantbrukaren sett, så krockar det med att tackornas mjölkproduktion avtar.

Tackorna mjölkar bra de första sex veckorna efter lamningen om de blir fodrade ordentligt. Men efter sex veckor så avtar tackans mjölkproduktion naturligt och då är hennes foderbehov lättare att tillmötesgå. Av det här skälet så är det ekonomiskt att vid den här tidpunkten skifta över kraftfodret helt från tackorna till lammen.

Det hela bygger på att lammen har tillgång till kraftfoder i en egen lammkammare eller foderautomat som tackorna inte kommer åt. Detta ska de helst ha så fort tackan släpps ut i gruppen med sina ungar men har du inte börjat med det än så är det dags att skynda dig på, så får du vara snabbare nästa år. Lammen har säkert vant sig lite vid kraftfodret ändå eftersom de ofta lyckas smaka lite när tackorna äter. När lammen ska komma igång att äta kraftfoder så kan det vara lönsamt att köpa en av de färdiga pelleterade fodren för små lamm som finns på marknaden. Dessa består ofta av mycket smakliga och lättsmälta ingredienser vilket snabbt får igång lammen och du undviker dessutom att de sorterar ut vissa ingredienser, vilket kan hända om man blandar själv. Dessa pellets ofta ganska dyra och är inte avsedda för långsiktig utfodring utan bara för att få igång lammen. Beroende på tillverkare så kan de kosta upp mot 360 € per ton. Men eftersom det bara går åt några säckar för att få igång lammen så är det inget stort problem.

(Svenska Foder räknar med att det går åt ca 10 kg Lammstart per lamm. Reds anm.)

När lammen väl äter ordentligt av den dyrare pelletsen så är det dags att byta över till någon vanlig variant av kraftfoder. Detta skall ske gradvis för att undvika att de slutar äta eller får störda magar. Börja med att blanda 50:50 med gammal och ny pellets och så håller du på under en vecka att sakta blanda in mer och mer av det nya fodret tills du helt har bytt.

Där lammen har fri tillgång på kraftfoder kan man ha kvar dem hos tackorna och bara fodra tackorna med ensilage.

Om det är ont om vinterfoder så finns alternativet med tidig avvänjning av tackorna och sedan låta dem gå på underhållsfoder. Om man gör detta så ska lammen ha fri tillgång på kraftfoder under avvänjningen.

Tidig avvänjning kan tillämpas när lammen är minst 5 veckor och äter ordentligt med kraftfoder, minst 250 g per lamm och dag, tre dagar i följd. Se till att de alltid har tillgång till ett spätt grovfoder och att de kommer åt friskt rent vatten dygnet runt.

Ute eller inne?

Om man har lamningen lite senare kan man ställa sig frågan om man ska ha de avvanda lammen ute eller inne? Båda systemen har för- och nackdelar. Om lammen går ute kan du ha ca 70 st per hektar och du behöver inte bekymra dig om någon ströbädd eller ventilation etc men du måste ha koll på parasiter som nematodirus. Det bästa är om du kan släppa ut lammen på bete som inte har betats av får under de senaste 12 månaderna. Om du föder upp lammen på stall så behöver du inte ge lammen avmaskningspreparat men du har å andra sidan extra arbete med ströning, hålla foderborden fräscha och se till att ventilationen är god.

Ekonomi

Genom att vänja av lammen vid 5-6 veckors ålder så kommer de att äta 30-40 kg extra kraftfoder. Jämför detta med vad det kostar dig att ha kvar tackorna; både foder och strömaterial. När tackorna är fråntagna så behöver du strö mindre och även om du har tackorna på något annat stall så blir ströbehovet mindre där eftersom de inte äter kraftfoder längre.