Håll fokus i lamningen

Lamningen pågår i de flesta vårlammande besättningarna just nu. Det är lätt att förstå att de flesta lantbrukare ger sin fulla uppmärksamhet till detta under de tidiga skedena. Det är också lätt att se att få annat fokus när det blir mer att göra på gården och vara mindre uppmärksam när det gäller tackor som lammar under senare delen. Detta är bra att komma ihåg för de sent lammande tackorna!

Varje lamm som förloras innebär en potentiell € 700ing i sjön och oavsett vad du gör på en fårgård under resten av denna säsong kommer det att bli svårt att kompensera denna förlust.

Målet för lammdödligheten bör vara mindre än 10% – det är ett svårt mål att uppnå och jag har stött på många besättningar som har en dödlighet som nästan är dubbelt så hög. Hur ser dina siffror ut? Det är viktigt att jämföra ditt resultat med andras i en strävan att förbättra effektiviteten i din besättning. Med en tabell eller ett anteckningsblock med i ladugården kan du hålla räkningen på förlusterna, det är det enda sättet att hålla koll på situationen. Förutom att veta hur många procent lamm som dött under lamning är det också viktigt att ta reda på vad som orsakat dödsfallen? Endast då kommer ni att kunna lägga fram en plan för att minska förekomsten nästa år.

Några av de viktigaste problem som uppstår under lamningen lambing är;

Lammens storlek, om inte tackorna som lammar sent hålls separat kommer deras lamm att bli mycket större (i synnerhet för singlar) på grund av att de har fått en förlängd period med koncentrerad utfodring. Detta kan leda till fler framstupa fellägen (dvs lamm som kommer med huvud och ett ben eller bara huvudet ensam) och kommer att leda till högre dödlighet om inte lamningen kontinuerligt övervakas.

När lamningen fortskrider och allt fler tackor passera genom lamningsboxarna är det förståeligt att halterna av infektion i fårhuset kommer att byggas upp. När lammen föds med liten eller ingen immunitet är de mycket mottagliga för alla sjukdomar.

Ecoli (water mouth) är det viktigaste att förhindra. Detta är en bakteriell infektion som inträffar inom de första dagarna i livet och orsakas av att lammet intagit Ecoli bakterier (som finns i avföring). Dessa bakterier föröka sig snabbt och toxiner (gifter) som de producerar kan döda lamm om de går in i blodomloppet.

Naveln (joint ill) är också en viktig orsak till lammdödlighet oavsett om en infektion angriper lammet genom naveln eller något annan sår. Infektionen kan angripa lederna och förlama lammet och /eller kan drabba lammets inre organ.

Så för att undanröja de viktigaste dödsorsakerna under lamningssäsongen bör följande punkter beaktas.

1. Sent lammande tackor bör hållas separat och fodras med hänsyn till kullstorlek och lamningsdatum.
2. Fortsätt att hålla hög standard på hygienen under tiden lamningen fortskrider. Lamningsboxar bör rengöras efter varje tacka och behandlas med släckt kalk och strös ordentligt med ren halm.
3. Råmjölk är lammens bästa försvar mot svält och sjukdomar. På varje tacka som lammar skall hennes spenar dras för att försäkra sig om att det finns ett fritt flöde av råmjölk till lammen. Om lammen är långsamma att suga eller om tackan saknar råmjölk måste du hjälpa till. Målet för varje lamm är att äta 5% av sin kroppsvikt i form av råmjölk under de första sex timmarna i livet. För ett 5 kg lamm blir det 250 ml råmjölk.
4. Om infektioner såsom e-coli eller infektionsproblem fortfarande orsakar problem bör du söka veterinärmedicinska råd om vilken som är den bästa förebyggande antibiotikabehandlingEN.
5. Minutiös noggrann hygien bör upprätthållas vid rengöring av sondmatare, dinappar, flaskor etc. för att undvika spridning av infektioner från lamm till lamm.
6. Där det är möjligt bör du släppa ut tackan och hennes lamm så snart som möjligt eftersom utomhusmiljön är mycket renare.

I början av den här artikeln jag ställde frågan – vad är lammdödligheten på din gård? Om du inte vet vad det var förra året så ska du se till att du dokumenterar detta år. Skriv upp både antalet och dödsorsaker så att du kan ta fram en plan för att förbättra din besättnings prestanda för det kommande året.