Gen för brunstsäsong funnen

Forskare vid Cornells universitet har hittat genen som gör att vissa tackor kan brunsta ur säsong. Detta tror de kan bli mycket användbart i deras lamningssystem STAR system.

 

Detär den så kallade M-allelen som av adnra forskare också misstänkts ha samband med brunststyrningen. Resultaten publiserades i Journal of Animal Science (Vol. 87, No. 8), och tros kunna få stor inverkan på lammproduktionen. Specellt i kombination med det sk STAR systemet – en metod för att få tackor att lamma fem gånger på tre år.

Det är en komplex egenskap säger forskare Raluca Mateescu, vi vet ännu inte om det bara är markören för genen vi hittat men vi tror att den kan få stor betydelse framöver.

I STAR systemet så arbetar men med lamning i grupper med vissa intervaller och om en tacka går tom har hon endast 73 dagar, i stället för ett år, till nästa betäckning.

STAR© system (fem lamningar på tre år)
The STAR© system utvecklades på Cornell University. Målet för tackorna är att producera fem lamningar under tre år. Kalenderåret delas in i fem delar (uddarena på en stjärna) som representerar en femtedel av ett år eller 73 dagar. Två femtedelar av ett år är 146 dagar vilket är ungefär detsamma som dräktighetstiden hos en tacka.

Det är fem lamningsperioder varje år. Djuren delas in i tre grupper: 1) brunstande tackor och dräktiga tackor samt baggar; 2) lammande och digivande tackor och lamm; och 3) växande lamm (slakt och rekrytering).There are five lambing periods each year. Three groups of sheep are managed separately: Om en tacka missar en betäckning kan hon fortfarande lamma tre gånger på två år.

STAR systemet är ett naturligt system som inte arbetar med hormoner eller ljuskontroll för att uppnå betäckning utom traditionell säsong. Systemet selekterar djur som brunstar året om. Cornells Dorset besättning som har ingått i STAR systemet i över 15 år, har i medeltal 1,5 lamning per tacka och år.

  • För att lyckas , kräver ökad lamning de rätta tackorna och noggrann skötsel. Tackor och baggar måste ha förutsättningarna för att brunsta/betäcka året om. Raser som inte är så säsongsbundna, såsom Dorset, Merino, Finull, Barbados Blackbelly, Polypay, Katahdin, St. Croix, och Rambouillet, är bäst lämpade för ett acceleraerat lamnings system.

Vill du läsa mer om STAR system finns information här.