2010-01-14

Under den här extrema kylan är det inte roligt att vara ett nyfött lamm. När lammets kroppstemperatur sjunker under 37 grader förlorar den sugreflexen. Här kommer lite tips på vad du gör med lamm som har hypotermi.

Hypotermi betyder sänkt kroppstemperatur och kan bero antingen på värmeförluster eller på minskad värmeproduktion hos lammet.

Det är viktigt att ta temperaturen på alla svaga lamm för att bedöma hur du skall behandla det. Normal kroppstemperatur är 39-40°. Bedöm också lammets ålder.

Temperatur Behandling
över 40° Feber.
Infektion? Kontakta veterinär. Om lammet
Är under uppvärmning: överhettning. Kyl genast!
39-40°

Normal kroppstemperatur.

 

37-39° Måttlig hypotermi.
Torka lammet. Ge råmjölk med
magsond. Ge skydd hos tackan eller tillsammans
med andra lamm. Kontrollera temperaturen efter
en halvtimme.

under 37°

0-5 timmar gammalt

Allvarlig hypotermi.
Torka lammet först och värm
det. Ge råmjölk med magsond. Om lammet kan dia
återförs det till tackan i dragfritt utrymme, annars
isoleras det och får tillgång till värme.
under 37°
mer än 5 timmar gammalt
Kan hålla upp huvudet:
Ge råmjölk med magsond. Behandlas därefter som lamm ”under 37° 0-5 timmar gammalt”
under 37°
mer än 5 timmar gammalt
Om lammet inte kan hålla upp huvudet:
Ge glukosinjektion i bukhålan. (Be veterinär
demonstrera; receptbelagt glukos för injektion) Torka lammet och värm det därefter. Ge råmjölk med
magsond.