Transport inom ekonomisk verksamhet

Transporterar du dina egna djur med ditt eget fordon och transporten aldrig går längre från gården än 50 kilometer kan du sluta läsa nu. Men transporterar du djuren längre än 50 km finns det fler bestämmelser att följa, eller om du transporterar djuren inom din ekonomiska verksamhet.

Transport inom ekonomisk verksamhet syftar indirekt till vinst, och kan alltså vara transporter till och från riksbedömning, baggauktion eller till slakt.

För att få transportera djur måste du registrera dig som transportör och få ett transportörstillstånd samt ha ett godkänt fordon.

Att registrera sig som transportör hos Jordbruksverket kostar 1 300 kronor.

Du måste ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av länsstyrelsen. Det ställs ytterligare krav på fordonet för långa transporter. Fordonsintyget ska finnas med i bilen när du transporterar djur. Observera att det finns en särskild blankett som du ska använda om du inte har eget fordon.

Den som ansöker om godkännande av vägtransportfordon ska till den länsstyrelse som utför besiktningen betala en avgift i enlighet med SJVFS 2011:51. Följande avgifter är beslutade:

  • Behållare, 1000kr.
  • Lätt lastbil/personbil/släpfordon avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, 1500 kr.
  • Tung lastbil/släpfordon avsett att dras av tung lastbil, 3000kr.

Med behållare avses en lös behållare som kan placeras inuti fordonet. Lätt lastbil avser lastbil med totalvikt på maximalt 3500 kg. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt överstigande 3500kg.

Vid efterkontroll, efter utförd åtgärd, debiteras timtaxa enligt avgift för extra offentlig kontroll.

Undantag

Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och i mindre omfattning behöver du inte ha något transportörstillstånd. Som en tumregel för mindre omfattning gäller åtta eller färre gånger per år. Undantaget gäller också för dig som transporterar egna djur till veterinär, bete eller om djuren ingår i ett bevarandeprogram.

Såhär ansöker du

  1. Fyll i blanketten Ansökan – registrering som transportör av levande djur
  2. Bifoga ett intyg om att de transportmedel som du tänker använda uppfyller de bestämmelser som gäller för transporter. Intyget ska utfärdas av länsstyrelsen i det län du bor efter att de har besiktat din transport. Du ska också bifoga besiktningsunderlaget från länsstyrelsen.

Utbildning för kompetensbevis

För att du ska få köra nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar måste du ha ett kompetensbevis. I de fall chauffören inte ansvarar för skötseln av djuren ska den person som sköter djuren också ha ett kompetensbevis. Kompetensbeviset får du genom att fullfölja en utbildning för de djurslag du ska transportera och bli godkänd på den. Tänk på att det kan ta tid att gå utbildningen och få kompetensbeviset.

Undantag

Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och i mindre omfattning behöver du inte ha något kompetensbevis. Som en tumregel för mindre omfattning gäller åtta eller färre gånger per år. Undantaget gäller också för dig som transporterar egna djur till veterinär, bete eller om djuren ingår i ett bevarandeprogram.

Transporthandlingar

När du transporterar djur ska du ha med dig handlingar om:

  • djurets ursprung och ägare
  • avsändningsort
  • datum och tid för avsändningen
  • avsedd bestämmelseort och förväntad transporttid