Här är stöden som försenas

8 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Ytterligare förseningar av investeringsstöden och anställningsstopp inom vissa områden som kan slå mot vitala delar av verksamheten är några konsekvenser av Jordbruksverkets stora sparprogram.

Jordbruksverket i akut skuldkris

8 juli, 2016 Lammproducenterna 0

Jordbruksverket måste spara 100 miljoner kronor av den totala förvaltningsbudgeten på 500 miljoner kronor. Inga extra tillskott från regeringen är att vänta och man flaggar för stora framtida besparingar.

Statistik animalieproduktion

18 april, 2016 Lammproducenterna 0

Här hittar du den senaste statistiken om det svenska jordbrukets animalieproduktion. Statistiken visar antal slaktade kroppar, slaktade kvantiteter, invägd mjölk samt ägg- och mejeriproduktion.

Priser för kött och ägg

14 mars, 2016 Lammproducenterna 0

Här hittar du listor med avräkningspriser för kött och ägg och partipriser för ägg och kyckling. Jordbruksverket samlar in priserna enligt de regler som finns inom EU och i Sverige.

Rapportering till destruktion för får och getter

21 februari, 2016 Lammproducenterna 0

Du som har får, getter eller grisar kan här på ett enkelt sätt rapportera när du flyttar dina djur.

Rapportering till destruktion för får och getter
Från och med den 21 januari 2016 ska du också rapportera när du skickar kadaver av får eller get till destruktion

Ta hand om döda djur och slaktbiprodukter

21 februari, 2016 Lammproducenterna 0

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Materialet ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Transporten till slutdestinationen måste uppfylla de krav som ställs.